top of page
  • Yazarın fotoğrafıSerhan Oralp

Üretim Planlama ve Kontrol: Ağ Bağlantılı Üretimin Temeli

Güncelleme tarihi: 6 Ara 2023


Üretim Planlama ve Kontrol

Üretim Planlama ve Kontrol, üretimin bir parçası olarak ortaya çıkan tüm süreçlerin yönetimi ile ilgilenir. Örneğin kaç adet ürünün, hangi miktarlarda üretileceği planlanıyor. Buna dayanarak üretim için ne kadar ön ve ara ürüne ihtiyaç duyulduğu hesaplanabilir. Ayrıca teslimat sürelerinin, üretim süreçlerinin ve kapasitenin planlanması ve kontrolü bulunmaktadır.


Kısaca: Verimli Üretim Planlama ve Kontrol olmadan Endüstri 4.0 çağındaki imalatçı firmalar istenilen kalite, miktar ve teslim tarihlerini karşılayamaz. Sonuçta, mevcut rekabet ortamında teslim süreleri giderek kısalıyor, aynı zamanda fiyat baskısı da artıyor. Bu nedenle şirketlerin süreçleri basitleştiren, standartlaştıran, otomatikleştiren ve sonuçta ağ bağlantılı üretimin temelini oluşturan destekleyici bir Üretim Planlama ve Kontrol sistemine ihtiyacı var.


Üretim Planlama ve Kontrol Nedir?


Tamamen bilimsel bir bakış açısıyla Üretim Planlama ve Kontrol, üretim yönetimi alanının bir parçasıdır. Uygulamada bu disiplinin önemi çok büyüktür çünkü Üretim Planlama ve Kontrol çerçevesinde çok çeşitli görevler üstlenilmektedir:


  • Üretimde gerekli olan tüm süreçlerin operasyonel, zamansal ve niceliksel olarak planlanması

  • Bu süreçlerin aktif olarak yönetilmesi ve kontrol edilmesi

  • Gerekirse üretimin mekânsal planlaması, yönetimi ve kontrolü


Üretim Planlama ve Kontrol sorunsuz ve ekonomik açıdan verimli bir üretim süreci sağlar. Bunun pratikte garanti edilebilmesi için, örneğin mallar ve ürünler için birincil ve ikincil gereksinimlerin planlanması gerekir. Kapasitelerin, parti büyüklüklerinin ve bireysel üretim siparişlerinin de Üretim Planlama ve Kontrol çerçevesinde planlanması ve dağıtılması gerekir.


Ayrıca detaylı planlama da bu bağlamda daha da önem kazanmaktadır. “Kaba” Üretim Planlama ve Kontrol’de orta vadeli hedef olarak tanımlanan şeyi uygular. Örneğin somut doluluk veya vardiya planları oluşturulur. Ayrıntılı planlama, siparişlerdeki gecikmelere veya değişikliklere her zaman gerçek zamanlı olarak tepki verebilmelidir.


Üretim Planlama ve Kontrol Sistemi Nasıl Çalışır?


Daha kısa üretim süreleri, artan fiyat baskısı, karmaşık değişken yönetimi, küresel rekabet, dijitalleşme ve mega trend Endüstri 4.0 da orta ölçekli şirketleri üretim süreçlerini sürekli olarak optimize etme zorluğuyla karşı karşıya bırakıyor.


Çözüm için modern Üretim Planlama ve Kontrol veya ERP yazılımı fonksiyonlarının devreye girmesi gerekir. Bu, süreçlerin otomatikleştirilmesine ve hata olasılığının azaltılmasına olanak tanır:


  • Veri: Bilgi, böyle bir Üretim Planlama ve Kontrol sisteminin temelini oluşturur. Uygun arayüzlerin sağlanması için üretim, departmanlar arasında satış ve satın alma ile bağlantılıdır. Ayrıca çok kısa sürede talimat verebilmek için standart süreçler de tanımlanabilmektedir.

  • Sipariş Yönetimi: Sistemde üretim müdürü tarafından üretim siparişi alınır. Üretim önerileri otomatik olarak oluşturulur ve kontrol edildikten sonra doğrudan işletme emirlerine dönüştürülür. Yönetici siparişi serbest bırakınca yönlendirme kartları, seçim listeleri ve uygunluk kontrolleri otomatik olarak oluşturulur.

  • Kullanım: Mevcut kapasite kullanımı sistemde görüntülenebilmektedir. Ortak, bütünsel veri tabanı sayesinde makine doluluğu, darboğazlar ve olası gerilemeler hakkında eksiksiz bir genel bakış sunar. İş adımları ertelenirse bunun planlama üzerindeki etkisi gerçek zamanlı olarak görüntülenebilir. Bu şekilde çatışmalar erken aşamada tespit edilebilir ve buna göre aksiyon alınabilir.


Bir Üretim Planlama ve Kontrol sistemi ortak bir veri tabanına ve merkezi bir kontrol sistemine dayanmaktadır. ERP sisteminin bir parçası olarak bu, diğer lokasyonların ve proje ekiplerinin de entegre edilebileceği bir düzeye kadar genişletilebilir.


Üretim Planlama ve Kontrol Yazılımı Ne Gibi Avantajlar Sunuyor?


Modern Üretim Planlama ve Kontrol yazılımının avantajları şunlardır: Kalite ve verimlilik sürekli artırılabilir. Bu ayrıntılı olarak ne anlama geliyor?


Üretim Planlama ve Kontrol veya ERP sistemi ile şirketler, şirket içinde merkezi bir veri tabanı oluşturur ve diğer departmanlarla üretim ağı oluşturur. Bu sayede iletişim sorunlarının daha başından önüne geçilebilir. Her departmanın bu veri tabanına erişimi var; artık izole edilmiş çözümler yok, bunun yerine katılan herkes için tek tip ve etkili bir sistem var. Uygulama, imalat şirketlerinin üretim planlama ve kontrolüne yönelik BT çözümleriyle açık bir rekabet avantajına sahip olduğunu göstermiştir. Bu, üretim maliyetlerini azaltabileceğiniz, net kâr marjınızı artırabileceğiniz ve zamanında teslimat söz konusu olduğunda %10’a kadar daha iyi durumda olabileceğiniz anlamına gelir.


Sistemde üretim ve satış planlaması pratik olarak el ele yürür. Nihai ürünlerin tamamlanacağı tarihler yakın koordinasyonla belirlenir. Bu plana göre doğrudan kapasite planlaması yapılabilir ve satın alma bilgileri oluşturulabilir. Bu, şirketleri tam zamanında teslimata büyük bir adım daha yaklaştırıyor ve bağlı sermaye ve depolama maliyetlerini azaltıyor.


Ayrıca tedarikçiler ve üçüncü taraf üreticiler kendi Üretim Planlama ve Kontrol sisteminize veya ERP sisteminize yakından entegre edilebilir. Bu, makinenin aksama süresinin önlenebileceği ve siparişlerin verimli bir şekilde işlenebileceği anlamına gelir. Bu şekilde Üretim Planlama ve Kontrol sistemi siparişlerden, depodan ve personelden gelen verileri en iyi şekilde bir araya getirir.


Personel, sipariş ve makine verilerine dayanarak üretim süresi çok hassas bir şekilde hesaplanabilir. Ayrıca Üretim Planlama ve Kontrol sistemi, yönlendirme kartlarının yazdırılmasından malzeme kaldırma makbuzlarına ve sipariş zamanlarının geri bildirimine kadar tüm üretim yönetimini otomatik hale getirir.


Üretim planlama ve kontrol yazılımının son belirleyici avantajı, ürün verilerinin ve ürün değişikliklerinin verimli bir şekilde belgelenmesi ve yönetilmesidir. Modern yazılım çözümleri, ürünün tüm yaşam döngüsünün sisteme entegre edilmesini mümkün kılar. Bu, tasarım verilerinin merkezi olarak yönetilmesi nedeniyle ürün geliştirmenin maliyet etkinliğini önemli ölçüde artırabilir. Şirketler ayrıca ürün yaşam döngüsündeki tüm süreçler üzerindeki kontrolü optimize edebilir.


Üretim Planlama ve Kontrol Sistemi ve ERP Yazılımı


Modern ERP sistemlerinde Üretim Planlama ve Kontrol genellikle konunun kalbini oluşturur. Şirketler, Üretim Planlama ve Kontrol sistemine ek olarak malzeme yönetimi, finansal muhasebe veya satın alma gibi diğer işlevleri de ERP sistemine entegre edebilir ve etmelidir. Üretim Planlama ve Kontrol artık tek başına değil, tüm şirket bağlamında değerlendiriliyor. Satın alma ve satış gibi diğer departmanların da üretimle önemli arayüzleri vardır.


ERP yazılımına yönelik bu bütünsel yaklaşım, üretim süreçlerinin daha da optimize edilmesini sağlar. Üretim planlamasına bağlı olarak bilgilerin otomatik olarak satın almaya iletilebileceğinden yukarıdaki bölümlerde kısaca bahsetmiştik. Bu, çalışanların doğrudan harekete geçebileceği ve istenen teslimatları sipariş edebileceği anlamına gelir.


Orta Ölçekli İşletmeler İçin Üretim Planlama ve Kontrol Sistemine Yatırım Yapmaya Değer mi?


Çok az sayıda orta ölçekli şirket modern Üretim Planlama ve Kontrol veya ERP sistemleri olmadan ayakta kalabilmektedir. Sonuçta, modern yazılım çözümleri, yazılımın yatırım ve işletme maliyetlerini nispeten kısa bir süre sonra amorti eden muazzam verimlilik avantajları sunar. Özellikle destek olmadan, kısa teslimat süreleri ve geniş çeşitlilikte müşteri gereksinimlerini karşılamak pek mümkün değildir.


Sonuç: ERP Yazılımının Merkezi Bir Bileşeni Olarak Üretim Planlama ve Kontrol Sistemi


Üretim Planlama ve Kontrol sistemi, üretim sırasında ortaya çıkan hemen hemen tüm görevleri içerir. Günümüzde neredeyse tüm orta ölçekli şirketler, bu sistemi verimli bir şekilde tasarlayabilmek için modern yazılım çözümlerine güveniyor.


Sistemin bir ERP yazılım çözümüne de entegre edilmesi durumunda bu verimlilik avantajları daha da artırılabilir. Sonuçta şirketler, gerekli satın alma miktarları veya planlanan teslimat tarihleri ​​gibi önemli bilgileri üretimden doğrudan satın alma, satış ve diğer departmanlara aktarabilmektedir. Ayrıca merkezi veri tabanı sayesinde bu bilgilere lokasyonlar arası da ulaşılabilmektedir.abas-erp-uretim-planlama-ve-kontrol-sistemi


78 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios


bottom of page