top of page
Worlflow-management-functional-area.jpg

İş Süreçleri Yönetimi (BPM)

Çalışanlar her gün çok sayıda rutin faaliyette bulunurlar. Profesyonel iş akış yönetimi ile bu süreçler iyileştirilebilir, standartlaştırılabilir ve basitleştirilebilir. Sabit, tanımlanmış iş akışları işlem sürelerini kısaltır, hataları azaltır ve güvenilir onay işlemlerini garanti eder. Abas İş Akışı - Workflow, programlama bilgisi gerektirmeden, kişisel iş akışlarınızı sezgisel modelleme, otomatikleştirme ve izleme için grafiksel bir araç sunar.

Kolaylaştırılmış süreç optimizasyonu
Tedarik lojistiğinden iş isteği sistemine, pazarlamadan akıllı bakıma kadar olasılıklar sınırsızdır. Abas İş Akışı, özel iş akışlarınıza uyarlanır ve karmaşık süreç zincirlerini bile görselleştirir. Temel ilke basittir: Her süreç mantıksal olarak ve zaman sırasıyla birbirine bağlı alt bileşenlerine ayrılmıştır. Bireysel görevler, termin tarihleri ve öncelikleri ile oluşturulur ve yakında yapılacaklar ile ilgili hatırlatma bildirimleri de gönderilecek şekilde çalışanlara veya bir ekibe atanır.


Tüm aktif iş akışları ve durumları hakkında her zaman tam bir genel bakışa sahip olursunuz. Sadece birkaç fare tıklamasıyla, her bir adım için çalışılan süreyi değerlendirebilir ve süreç zincirindeki darboğazları analiz edebilirsiniz ve bu da sizi süreçlerinizi daha da optimize etmeye teşvik eder.
 
Mümkün olduğunca otomatik, olması gerektiği kadar esnek​
BPMN (Business Process Model and Notation) 2.0 standardına dayanarak, süreç başlatma için bir dizi tetikleyici tanımlayabilirsiniz. İş akış yönetimi, görevlere sıkı sıkıya bağlı bir şekilde çalışmanın ötesine geçer. Kuralları kullanarak, geçerli olaylara veya seçili verilere (örn; müşteri veya tedarikçi dosyası, makine sensörleri vb. kontrolü) dinamik olarak tepki veren değişken "if-then" senaryolarını yapılandırabilirsiniz. Böylece, örneğin, bir teklif toplam tutarına göre onay için farklı seviyedeki yöneticilere otomatik olarak gönderilebilir veya müşteriye özel sipariş hacimlerine göre satış kampanyaları planlanabilir.

İş akışlarını tasarlayın, süreçleri optimize edin

Abas BPM ile işletme yetkilileri ve yöneticileri, mevcut Abas ERP fonksiyonlarına tam olarak entegre olan yeni süreçleri ve iş akışlarını kolayca tasarlayabilirler.

bpm_viewer_n_en_0_1.png

Fonksiyonlar

İş Süreçleri Yönetimi - BPM

İş akışını yönetmek, süreçlerinizin sorunsuz ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak için son derece önemlidir. Abas ERP’nin İş Akışı Tasarımcısı ile, yöneticiler ve süreci tasarlayacak ilgililer, kullanıcı dostu grafiksel bir düzenleyici vasıtası ile süreçleri kolayca oluşturabilir, düzenleyebilir ve özelleştirebilir. Ayrıca, analitik fonksiyon da verimliliğinizi optimize etmenize yardımcı olacaktır.

İş süreçleri yönetimi neden daha önce hiç olmadığı kadar gündemde?

Küreselleşen rekabet, yüksek maliyet baskısı ve müşterilerin artan kalite gereksinimleri nedeniyle şirketler süreçlerini sürekli iyileştirmeye zorlanırlar. Potansiyel tasarruf ve iyileştirmeler arayan CIP (Continuous Improvement Process-Sürekli İyileştirme Süreci) ilkesi gittikçe önem kazanmakta ve özellikle şirket iş akışlarında uygulanmaktadır. Amaç, altında yatan işlemi değiştirmek değil mevcut iş akışlarının kalıcı optimizasyonunu sağlamaktır.

İş Süreçleri Yönetimi (BPM) yeni bir disiplin olmayabilir, ancak daha kısalan süreç "yarı ömürleri" ile gittikçe daha çevik olan iş modelleri, kullanılan araçların da yeni gereksinimlerinin olduğu anlamına gelir. İşletme birimleri, kendi süreçlerini tanımlama, kontrol etme ve optimize etme esnekliğine ihtiyaç duyar. İş akışı yönetimi, süreç bilgisinin olduğu her yere yerleştirilmelidir, böylece gerekli düzenlemeler proses kontrolüne hızla dahil edilebilir. Bu nedenle modern çözümler, süreç modellemesini doğrudan ekiplerde mümkün kılar. BPMN 2.0 gibi düzgün standartlar ve sezgisel iş akışı tasarımcıları günümüzde isteğe bağlı değil, mecburidir.

Profesyonel iş akış yönetimi, yinelenen iş süreçlerinin, yatırım kararlarından teknik çizimlerin incelenmesine ve hatta müşteri şikayetlerinin ele alınmasına kadar olan süreçlerini standartlaştırır, kontrol eder ve hızlandırır. Daha önce bağımsız olan iş akışları, standartlaştırılmış görev atamalarıyla önceden tanımlanmış bir iş akışı sayesinde artık mümkün olduğunca otomatik bir şekilde yürütülmekte: “Kim, neyi, ne zaman yapar?” Tüm adımlar kaydedilir, yapılandırılır, görselleştirilir ve izlenir. Serbestçe tanımlanmış kurallar, senaryolar ve zaman dizileri vasıtasıyla, süreç iş akışı değişen koşullara dinamik olarak adapte olur. Süreçte yer alan kişi veya ekipler yaklaşmakta olan görevler ve durum değişiklikleri hakkında doğru zamanlarda bilgilendirilir, böylelikle termin süreleri kısalır ve işlem hataları en aza indirilir.

BPM çalışanların bilgi paylaşmak zorunda oldukları yerlerde, kalite ve hızın çok önemli olduğu karmaşık ve dinamik süreçlerde tam potansiyelini gösterir. Bununla birlikte, bir iş akış yönetim sistemi yalnızca şirketteki örgütsel açıklar için bir çare değildir! Bir BPM aracının başlangıcında da iş süreçlerinin yoğun analizini gerektirmesi boşuna değildir – ki eski iş akışlarını yeniden düşünmek, denenmiş ve test edilmiş sistemleri kopyalamak ve zayıf yönleri geliştirmek için iyi bir fırsat sunar. İş akışı tasarımcılarının görselleştirmeleri mevcut durumu belgeleyerek, çalışma zamanlarını ve darboğazları ortaya koyar.

Tek çözüm veya komple çözüm? Tamamen entegre iş akış yönetimi değerini ispatlamıştır: ERP sisteminin tüm işlevsel alanları ile departmanlar arası bilgi paylaşımı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda çalışanların kullanıcı arayüzünü zaten bilmeleri ile bunu daha da kolaylaştırır.


Standart BPMN 2.0 grafik gösterimi, etkinlikler, eylemler ve mesaj akışları için önceden tanımlanmış öğelerden oluşan bir derleme sunar. Süreçler, herhangi bir programlama tecrübesine ihtiyaç duymadan, sürükle-bırak yöntemiyle, ortak bir "dil" de modellenebilir ve görselleştirilebilir. Avantajı: Diyagramlar anlaşılması kolay, ilgili tüm taraflar için şeffaftır ve uzman departmanlar ile IT arasındaki iletişimi kolaylaştırır.


Gelecekte de rekabet gücünü korumak için şirketler daha hızlı, daha esnek, daha düşük maliyetli ve yüksek kalitede hareket etmeli ve çalışmalıdır. Verimli süreç kontrolü önemli bir katkı yapabilir ve yapacaktır da.

bottom of page