top of page
multi-company-accounting-functional-area.jpg

Grup Muhasebesi

Orta ölçekli şirketlerin artan küreselleşmesi giderek karmaşık finansal verilerle sonuçlanmaktadır. Bilgi, çok sayıda şehirden veya ülkeden, farklı para birimleri ve iç mutabakatlardan toplanmakta olduğundan, grup muhasebesi bir iş zorluğu haline gelmektedir. Abas ERP, şeffaflığı artırmanıza, iş süreçlerinizi standartlaştırmanıza ve veri yönetimini kolaylaştırmanıza yardımcı olur.
 
Mümkün olduğunca özgün, gerektiği kadar standartlaştırılmış​
Abas ERP, tanımladığınız gerekliliklere uygun olarak iş alanları, şirketler ve ülkelerdeki tüm verileri hatta farklı mali yıllar boyunca, farklı para birimleri veya farklı hesap yapılarını analiz eder ve bir araya getirir. Abas, yan kuruluşlar ve kardeş şirketlerle olan tüm yaygın entegrasyon türlerinin bire bir eşleştirilmesini sağlayabilir. Grup muhasebesi, verileri ortak bir veri tabanında merkezi olarak tutmanıza, işlemler ve kapanışlar gerçekleştirmenize, dahili satışları ayarlamanıza ve değerlemeler oluşturmanıza yardımcı olur. Abas ile her zaman olduğu gibi bunlar da kullanıcı dostu kokpitler ve pratik iş akışlarıyla yapılır.


Büyüme için geliştirildi​
Abas ERP, konsolide hesap tablolarınız için hesaplarınızı hazırlamanıza yardımcı olur. Bilgilerin şirket genelinde ve ulusal sınırlar arasında şeffaf olması, şirketlerin karşılaştırılmasını kolaylaştırır ve böylece tüm şirket grubunun başarısına katkıda bulunur.

Abas ERP ile uluslararası finansal muhasebe için mükemmel bir biçimde hazır olursunuz. Ve grubunuz büyüdükçe, ERP sistemi de onunla birlikte büyür.

Fonksiyonlar

Grup Muhasebesi

Bir şirket grubunun büyüklüğüne bakılmaksızın, üretim ve tedariğin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlamak için, farklı iş birimleri içerisindeki dahili yerleşimler ve entegre iş süreçlerine sıklıkla ihtiyaç duyulur. Abas, otomatik grup muhasebesinin temellerini atmanıza, katılıma ve bağlı şirketlerin entegrasyonuna yardımcı olur.

Şirketler Arası Aktarım

Farklı lokasyonlardaki şirketlerden gelen finansal muhasebe verileri konsolidasyon şirketine aktarılmalıdır. Örneğin, toplamlar ve bakiyeler listesi, bilanço ve gelir tablosu konsolidasyonun temelini oluşturabilir.

Konsolidasyon

Grup muhasebesi, birden fazla şirketin finansal verilerini konsolide etmenizi mümkün kılar. Bu fonksiyon, özellikle farklı şubeleri olan şirketlerdeki ihtiyacı karşılar.

Merkezi Grup Finansmanı

Çeşitli şirketler için veriyi verimli bir şekilde yönetin, işlemler ve kapanışlar yapın, dahili satışları faturalayın ve tek bir merkezi veritabanında bireysel şirketler veya şirket grupları için raporlar oluşturun.

Konsolide muhasebe şirketler için neden her zamankinden daha fazla önemli?

Küreselleşme sürecinde, orta ölçekli şirketler de dahil olmak üzere birçok şirket, uluslararası bayiler veya yan kuruluşlarla "global oyuncu" haline gelmektedir. Bir şirket bir gruba dahil olursa, finansal tabloları, grup içindeki mali bağlardan dolayı kredi veren kuruluşlar ve yatırımcılar için daha az anlamlı hale gelecektir. Uluslararası sermaye piyasalarına erişim sağlamak için birçok ülke - örneğin likiditenin ve kazanç gücünün objektif olarak değerlendirilebilmesi için - tüm ekonomik varlığın sabit varlık, finansal ve kazanç performansını olabildiğince saydam bir şekilde eşleştiren konsolide bir finansal tablo talep etmektedir.

Grup hesapları oluşturma yükümlülüğü, ulusal kanunlar, borsa düzenlemeleri veya diğer anlaşmalarla belirlenir. İlgili muhasebe yönetmelikleri, hangi şirketlerin konsolide hesap tablolarına dahil edilmesi gerektiğini de belirtir (konsolidasyon kapsamı). Örneğin, ABD'deki şirketler US-GAAP standardına uygun olarak hesaplarını hazırlarken, menkul kıymetler borsasında işlem gören AB Üye Devletleri'ndeki şirketler, 2005 yılından bu yana konsolide hesap tablolarını IFRS kurallarına (Uluslararası Finansal Raporlama Standardı) uygun olarak oluşturmaktadır.

Orta ölçekli şirketlerin çoğunluğu için, karmaşık IFRS kurallarının uygulanması henüz zorunlu değildir. Bununla birlikte, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB), 2013'te KOBİ'ler için uluslararası muhasebe standartlarını (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler İçin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları - IFRS for SMEs) tanımlamıştır. IFRS'in küçültülmüş hali, uluslararası KOBİ'lerin hesaplarını uluslararası düzeyde karşılaştırılabilir standartlara uygun olarak basitleştirilmiş bir şekilde dengelemelerine olanak tanır. Konsolide hesap tabloları, potansiyel yatırımcılar ve iş ortaklarıyla yapılan müzakerelerde avantaj sağlamanın yanı sıra, muhasebeyi de kolaylaştırmaktadır. Bireysel mali tabloları konsolide bir hesap açıklamasında birleştirmek suretiyle, çeşitli ulusal muhasebe standartlarının zaman alıcı bir uyarlamasına artık ihtiyaç yoktur. Grup çapında, şeffaf ve izlenebilir raporlama biçimi, farklı konumlardaki olumsuz iş gelişmelerinin daha hızlı tespit edilmesini sağlar.

Konsolide hesap özeti hazırlanırken, grup şirketleri arasındaki dahili işlemler "konsolidasyon" yönüyle düzenlenmektedir. Sermaye konsolidasyonu için, ana şirketin yatırımları, bağlı ortaklıkların öz sermayeleri ile karşılıklı olarak denkleştirilir. Muvakkat gelir ve gider konsolidasyonu prosedürü, grup içindeki teslimatları ve hizmetleri, yani bireysel şirketler arasındaki ilişkilerden kaynaklanan karları etkiler. Grup içi alacak ve borçlar, borç konsolidasyonu sırasında mahsup edilir. Konsolide satışların gerçek bir izlenimini sağlamak için, konsolidasyon kapsamındaki şirketler arasındaki ilişkilerden kaynaklanan gelir ve giderler de sonuçta elenir (giderler ve gelir konsolidasyonu).

Önemli bilgi: Konsolide hesap özeti yalnızca bilgi içindir. Kar ve gelir vergisinin dağılımı, şirketlerin finansal tablolarına göre hesaplanmaktadır.

bottom of page