top of page
  • Yazarın fotoğrafıSerhan Oralp

Otomasyon, Akıllı Üretimi Yeniden Şekillendiriyor

Güncelleme tarihi: 6 Ara 2023


Otomasyon, Akıllı Üretimi Yeniden Şekillendiriyor

Gelişmiş üretim, akıllı üretim, üretim 4.0 veya aynı temanın başka bir varyasyonu olarak adlandırmanız fark etmez. Basitçe ifade edilirse, üreticiler otomasyon ve veri analitiği gibi teknolojileri iş yapma biçimlerinin her yönüne giderek daha fazla entegre ediyor. Bu teknolojiler, üretimin yapılma şeklini değiştirirken, liderliğin ve iş gücünün de buna ayak uydurmak için değişmesi gerekiyor.


Yönetimden fabrika katına kadar, akıllı üretimde çalışan kişilerin, özellikle üretim otomasyonu ve üretim sürecinde toplanan büyük hacimli verilerden yararlanılması söz konusu olduğunda, teknoloji hakkında bilgili olmaları gerekir. Bu ham veriler, üretim bölümünden üst yönetime kadar karar alma sürecini etkilemek için kullanılacak iş zekâsına dönüşür. Buradaki zorluk, bu verilere dayalı olarak güzel raporlar toplamak veya oluşturmak değildir. Zorluk, iş zekâsını tüm kuruluş genelinde daha iyi, veriye dayalı karar vermeye dönüştürmektir. Bu, harika bir ERP sisteminin yanı sıra insan zekâsı ve çevikliğini de gerektirir. Teknoloji ilerlemeyi mümkün kıldığından, insanların becerilerini artırması ve uyum sağlaması gerekir.


Otomasyon, Üretimi ve İş Gücünü Sonsuza Dek Değiştirdi


Küresel olarak rekabetçi ve oldukça verimli herhangi bir modern fabrikayı ziyaret ettiğinizde, çalışması için çok fazla teknik bilgi gerektiren, birbirine bağlı otomatik bir sistem görürsünüz. Tesisin uçak motorları mı yoksa güneş panelleri mi ürettiği önemli değil; fabrikalar ekipmanı, insanları, verileri ve daha fazlasını birbirine bağlıyor. Ve bu birbirine bağlılık, fabrikanın çok ötesine geçer. Teknoloji açısından bakıldığında, hepsinin birlikte çalışmasını sağlamak için ERP gibi entegre sistemler gerekir.


Üreticiler daha çevik hale geldikçe, iş gücü de çevik olmalıdır.

Tüm bileşenlerin (ekipman, yazılım ve ERP gibi sistemler) nasıl etkileşime girdiğini anlamak, akıllı üretimde çalışan herkes için son derece önemlidir. Örneğin, herhangi bir üretim lideri adayının, hızlı bir şekilde ve çok sayıda mevcut veriyle karar verme yeteneğine, ancak aynı zamanda bileşenlerin nasıl etkileşime girdiğine, bir faktörün diğerini nasıl etkilediğine dair güçlü bir farkındalığa ihtiyacı vardır. Temel düzeyde bu, üretim liderlerinin ekipman, otomasyon, veriler ve gerçekten bir şeyler üretmenin incelikleri hakkında teknik bilgiye ihtiyaç duyduğu anlamına gelir. Bu talepler, büyük üretim liderlerini ve çalışanlarını işe almayı ve geliştirmeyi hem karmaşık hem de son derece önemli hale getiriyor.


Hızlanan teknolojik değişimin bir sonucu da, tüm akıllı üretim çalışanlarının becerilerini hızlı bir şekilde geliştirebilecek hızlı öğrenen kişiler olmaları gerektiğidir. Bugün kullandıkları beceriler birkaç yıl içinde geçerliliğini yitirebilir, bu nedenle gelecekteki üretimi desteklemek için ihtiyaç duyacakları yeni ortaya çıkan becerileri geliştirme kapasitesine sahip olmak, kariyer gelişiminin anahtarıdır. Üreticiler daha çevik hale geldikçe iş gücü de çevik olmalıdır.

Bir sonraki teknoloji dalgası üretimi devralırken, başarılı işletmeler 3D baskı gibi gelişmeleri kucaklayacak.


Fabrikalar Veri Sağlar, Üretim İş Gücünün de Takip Etmesi Gerekir


Günümüzde hemen hemen her üretim ekipmanına bir sensör eklemek kolaydır, bu da onu gerçek zamanlı olarak veri iletip alabilen "akıllı" bir makine haline getirir. Tüm bu veriler, ekibinizin kısa ve uzun vadeli süreç iyileştirmeleri yapmasını sağlar. Ancak bu veri fırsatı aynı zamanda büyük bir analitik zorluğu da beraberinde getiriyor: Kuruluş içinde çalışan insanlar sinyali (tanımlamak ve kullanmak istediğiniz ilgili veriler) tüm gürültüden (görmezden gelmeniz gereken veriler) nasıl ayırt edebilir?


Akıllı üretim, liderlerin ve iş gücünün gelişmiş beceri kümelerini ve biraz derin düşünmesini gerektirecektir. Liderler , operasyonları için hangi verilerin en önemli olduğuna (KPI'ları) karar vermelidir. Hangi verileri toplamak, paylaşmak, analiz etmek ve kararlarınızı dayandırmak için en yüksek önceliğiniz olmalıdır? Doğru teknolojiye sahip olmak çok önemli olacaktır ve IoT'yi ERP'ye entegre ettiğinizde abas ERP burada harika bir ortaktır, ancak tüm bu verileri analiz etmek ve bunları iyi kararlara dönüştürmek için akıllı insanlara da ihtiyacınız olacaktır. Akıllı teknoloji (otomasyon, IoT, vb.) ile akıllı insanları harmanlayan akıllı üretime devam eden geçiş, üreticiler için daha fazla verimlilik, çeviklik ve daha fazla kârlılık anlamına gelecek.

Doğru Becerilere Sahip İnsanları İşe Almak Büyüyen Bir Zorluk


Üreticilerin karşılaştığı zorluk, yalnızca teknolojiler, veri analitiği ve üretim temelleri konusunda gerekli becerilere sahip üretim profesyonellerini işe almak değildir. Ne yazık ki, her üreticinin bildiği gibi, piyasada bu kalifiye profesyonellerden yeterince yok. Ayrıca, yeterince kalifiye insanı mesleğe çekmek, büyük bir zorluk haline geldi. Bir üretim kariyerinin doğası ve istikrarı hakkındaki haksız ve geleneksel damgalamalar sektöre zarar verdi, ancak kamu algısı artık değişiyor olabilir.


Akıllı üretim, liderlik ve diğer rollerde üst düzey, teknolojiden anlayan yeteneklere ihtiyaç duyan bir yüksek teknoloji endüstrisidir. Üretim, modern teknolojinin önde gelen uygulayıcısı haline geldi ve bugünün üreticilerinin ürettiği ürünler genellikle son teknoloji cihazlardır. İnsanların üretimle ilgili algılarının, gelişmiş üretimin yüksek teknoloji gerçeklerini yakalaması gerekiyor. Akıllı üretim işleri giderek daha yüksek ücretli hale geliyor ve teknik beceriler gerektiriyor.


Geleceğin Üretim İş Gücü Nasıl Geliştirilir?


Üretimdeki beceri boşluğuna kolay bir çözüm yoktur. Boşluğu kapatmak, üreticiler, eğitim/akademik kurumlar ve devlet kurumları arasında güçlü bir ortaklık yaklaşımı gerektirecektir. Ulusal düzeydeki üretici birliklerinin bu işbirlikçi çabaları koordine etmesi ve organize etmesi gerekecek.


Değişim gelmiyor, zaten burada. Ve teknolojinin bu değişimin ön saflarında yer alması gibi, üretim profesyonellerinin de yeni üretim yöntemleri için yeni beceriler geliştirerek ayak uydurması gerekecek.abas ERP demo talebi

26 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page