project management-functional-area.jpg

Müşteri siparişi veya iç süreç olsun: Proje bazlı çalışma karmaşık iş akışlarına sahip hemen hemen tüm şirket bölümlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Maliyetler oluşturulmalı, kaynaklar planlanmalı, görevler koordine edilmeli ve genellikle farklı alanlarda veya şirket genelinde bile maliyet kontrollü olmalıdır. abas ERP, yalnızca geleneksel tek bir proje planlaması için değil, aynı zamanda zorlu ve çoklu projeleri kontrol etmek için geniş bir yelpazede planlama, işleme ve kontrol işlevleriyle etkin proje yönetimini entegre eder.


Herşey plana göre ilerliyor mu?
İnteraktif planlar ve diyagramlar, proje geçmişini ve proje ilerlemesini şeffaf ve kolay bir şekilde yönetmenizi ve görselleştirmenizi sağlar. Proje dosyası, proje ekibinize bir tuşa basarak proje durumu, kilometre taşları, personel, son başvuru tarihi ve bütçeleri hakkında ideal bir bakış sunar. Plandaki darboğazlar ve sapmalar erken bir aşamada tespit edilir ve en iyi zamanlarda önlemler başlatılabilir. Kaynak planlayıcısı, bir bakışta tüm çalışanların mevcut kapasitesini görüntüler ve iş yükünüzü sadece birkaç tıklama ile manuel olarak veya önceden tanımlanmış dağıtım eğrilerini temel alarak düzenlemenizi sağlar.

Maliyetler kontrol altında mı?
CRM/satış, üretim, satınalma, malzeme yönetimi ve maliyet muhasebesi ile bağlantı, ilgili tüm departmanların proje işleme sürecine girmesi anlamına gelir. Özellikle üretimde proje yönetimi, tüm iş akışları için üst düzey bir planlama organı olarak özellikle değerli bir katkıdır. Makine ve tesis üreticileri veya her bir üretimi benzersiz ve bir defalık olan üreticiler sadece şeffaf süreçlerden değil aynı zamanda kapsamlı proje maliyet kontrolünden de yararlanmaktadır. MRP, tedarik ve depolama projeye dayalıdır, böylece proje maliyetleri hesaplaması sayesinde, mevcut ve beklenen maliyetler, maliyet eğilimi ve maliyet oluşumu ile ilgili geçerli ifadeler tüm proje safhalarında yapılabilir. KPI analizleri ve eğilim simülasyonları, esnek maliyetler sağlar ve tipik proje risklerini en aza indirir.

Fonksiyonlar

Proje Yönetimi

Proje bazlı şirketler için, abas ERP'nin proje yönetimi sistemi her aşamadaki işin control sistemi gibi davranır. Kaynakları ve malzemeleri kolayca yönetebilir, planınızı oluşturup analiz edebilir ve projelerinizin karlılığı üzerine değerlendirmeler yapabilirsiniz. Analitik işler, bilinçli kararlar almak için ihtiyaç duyacağınız verileri sağlar.

Proje Maliyetlendirme

Abas'ın proje maliyet muhasebesi ile, maliyetler tahmin edilir ve bütçenizle planlanır ve bu da projenizin zamanlaması ve planlanması için yardımcı olur. Bütçe uyumluluğu sonra tüm proje boyunca izlenir ve projeyle ilgili değerlendirmeler projelerinizi yönetmenize yardımcı olmak için hazır hale getirilir.

Entegre proje yönetimi ile gerçek katma değer nasıl elde edilir?

Günlük şirket hayatı projelerin üstesinden gelmekten ibarettir. Bölümler ve departmanlar arası, küçük veya büyük. Projeleri başarıyla ve zamanında tamamlamak için birçok görev aynı anda izlenmeli ve ekipler, kilometre taşları, kaynaklar ve maliyetler mükemmel şekilde koordine edilmelidir.

Proje yönetimi yazılımının desteği birçok orta ölçekli şirkette bile vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir. Profesyonel proje yönetimi araçları, termin tarihlerini unutmaz, hangi çalışanın hala uygun kapasiteye sahip olduğunu anında bilir ve bütçenin ne kadarının kullanıldığını hızla hesaplayabilir.

Ancak, her şeyden önce, proje yönetimi araçları işbirliğini kolaylaştırır, çünkü proje çalışması ekip çalışmasıdır. Genellikle, bir projeye dahil olan insanlar, ister aynı büro binasında, isterse ulusal sınırlar veya saat dilimlerinde olsun, ayrı odalarda çalışırlar. Proje yönetimi yazılımı iletişim kurmayı kolaylaştırır, merkezi bir veritabanını garanti eder ve böylece işbirliğini geliştirir. Ekipler, paylaşılan takvimler ve Gantt şemaları ile çalışır, güncel proje verilerine ve ilgili dokümanlara erişir ve mevcut durum ve proje geçmişi hakkında her zaman bilgilendirilir. Yetkilerin atanması, hassas verilerin yanlış ellere geçmemesi için klasörlere ve dosyalara erişim izinlerinin kolayca tanımlanabileceği anlamına gelir. Ve harici bağımsız çalışanlar da kolayca entegre edilebilir.

Entegre ve kullanımı kolay zaman yönetimi sistemleri de bir zorunluluktur. Sadece birkaç fare tıklamasıyla kimin hangi proje veya görev üzerinde ne kadar zaman harcadığı kaydedilebilir. Bu, proje kontrolünde ve çalışanların kullanımında eksiksiz bir şeffaflık sunarak, kaynakların basit bir şekilde yönetilmesini sağlar. Tanımlanmış etkinlikler, proje iş akışında çalışanlara tahsis edilirse, sistem otomatik olarak karşılık gelen görevleri oluşturur ve bunlar çalışanların kişisel görev yöneticilerinde görüntülenir.

Giderek karmaşıklaşan projeler ve daha hızlı bilgi akışları, proje yönetimi araçlarından yüksek bir hizmet kapsamı istemektedir. Zaman ve konum ne olursa olsun kesintisiz iletişim sağlayan bir platform gereklidir. Modern araçlar, proje yapısı, proje ilerlemesi ve iş akışları için birçok görsel görüntüleme seçeneği de sunar. Projeleri planlarken ve işlerken, çok çeşitli şirket bölümleri ve veri kaynakları da ağa bağlanmalıdır. Bu nedenle, süreç optimizasyonu potansiyelinden tam olarak faydalanabilmek için ERP sistemine tamamen entegre olan proje yönetimi önerilmektedir.

Bu yalnızca gereksiz veri yönetimini önlemekle kalmaz, aynı zamanda merkezi olarak korunan veriler tüm bölümler arasında kullanılabilir. ERP sisteminin tüm entegre fonksiyonel alanları aynı zamanda bilgi sağlayıcıları ve alıcıları olarak hareket eder. Örneğin, bir üretim iş emri doğrudan proje yönetim sisteminden üretilebilir veya bir proje için malzeme planlaması, zaman geciktirmeden MRP'ye gönderilebilir. Satınalmadan gelen teslim süreleri, proje iş akışındaki kilometre taşlarını planlarken doğrudan göz önüne alınabilir. Proje yöneticisi bile en küçük detaya kadar güncel planlanan/gerçekleşen karşılaştırmaları yapabileceği ve bu sayede sapmalara daha hızlı cevap verebileceği için tüm ERP veritabanına erişimden yararlanmaktadır.