Finance-functional-area.jpg

Muhasebe ve Finans

 

Küçük bir şirket veya çok uluslu bir kuruluş olun - işin başarısı büyük ölçüde maliyetlerinizin ne kadar iyi ve rakamlarınızın ne kadar kontrol altında olduğuna bağlıdır. Önemli stratejik kararlar, ticari anahtar performans göstergelerine (KPI) dayanarak verilir - yalnızca sağlıklı bir finansal temel, büyümenizi, yeni pazarlara girmenizi veya ürün yelpazenizi değiştirmenizi sağlayacaktır. Ve son olarak, sayısız yasal ve vergisel gereksinimlere de dikkat edilmelidir.

Rakamlarla çalışmayı karmaşık ve sıkıcı mı buluyorsunuz? Sorun değil! abas, sizin için birçok sıkıcı görevi yerine getiren tam entegre bir finans sistemi sunar. Otomatiktir, doğrudur, güvenilirdir ve üçüncü taraf sağlayıcılarla arasında sinir bozucu bir arayüz bulunmaz.

Finansınızı kontrol edin
Borç ve alacak hesapları, nakit defteri, ödeme işlemleri, açık kalemler, hareketler: abas’ın finansal muhasebesi tüm ticari işlemleri kaydeder, gönderir, kontrol eder ve görselleştirir ve şirketinizdeki değer akışı ve finansal hareketler hakkında eksiksiz bir bakış sağlar. Sabit kıymet muhasebesi de abas'ta entegre olarak çalışır, böylece sadece birkaç fare tıklamasıyla duran varlıklarınızın tüm ömrü boyunca durumunu ve değerini izleyebilirsiniz.

Stratejik olarak planlayın
Girişimci düşünce, şeffaf maliyet muhasebesi ile birlikte ele alınır: abas, finansal muhasebe rakamlarını analiz eder ve size gerçekten para kazandıracak ürünleri ve ekonomik olmayan maliyet faktörlerini gizleyen süreçleri gösterir. Harcamalarınızı nerede olursanız olun izleyebilir, fiili rakamları planlanan rakamlarla karşılaştırabilir ve maliyet odaklı, rekabetçi kararlar alabilirsiniz. 


Orta ölçekli şirketler için likiditenin korunması vazgeçilmezdir. abas, nakit fonlarınızı tahmini planlama ile destekler, likiditeye bağlı tüm gelir ve giderleri karşılaştırır ve mevcut finansal esnekliği belirler.

 

Fonksiyonlar

Finansal Muhasebe

Finansal muhasebe, vermek zorunda olduğunuz her iş kararında kilit faktördür. abas ERP, şirketinizin veri ve değer akışına net bilgi veren finansal muhasebe ile tamamen entegredir. Herhangi bir vergi kodu abas ERP'de tanımlanarak herhangi bir kural veya düzenlemeye kolayca uymanızı sağlar.

Sabit Kıymetler

abas ERP, tüm varlık alımlarını ve amortismanları kolayca izlemenize olanak tanıyan sabit kıymetler muhasebesi ile tamamen entegredir. Varlıklarınızla ilgili bilgileri kaydedebilir ve doğrudan erişebilirsiniz. Hesaplanan amortisman da dahil olmak üzere tüm varlıklarınızın doğru belgelenmesi, ilgili vergi kurallarına uymayı kolaylaştırır.

Maliyet Muhasebesi

Maliyeti düşük tutmak, kar marjını yükseltmenin en iyi yoludur. abas ERP ile maliyetlerinizi izlemek basittir, bu sayede maliyetlerinizi kolaylıkla yönetebilirsiniz. Çeşitli değerlendirme ve raporlar, bilgiye dayalı kararlar almanızda yardımcı olur. Otomatik işlemler hataları azaltmanıza ve kar analizini gözden geçirirken zaman kazanmanıza olanak tanır.

Malzeme Maliyet Kayıtları

Üretim ve muhasebe arasındaki bağlantı rolünden dolayı doğru değerleme son derece önemlidir. abas ERP'nin malzeme maliyet kayıtları, stoğunuzun bulunduğu üretim aşamasına bakılmaksızın envanterinizin kesin değerini belirlemek için kesin hesaplamalar yapar. abas ERP'nin esnek sistemi, envanterinizin gerçek zamanlı değerlemesini oluşturmak için kullanacağınız herhangi bir stok çıkış türüyle çalışabilir.

Likidite Planlama

Likidite planlaması, ödemelerin planlanmasında önemli bir faktördür. abas ERP, ödemelerin planlanması yoluyla likiditeyi kolaylıkla kontrol etmenizi sağlar. Aynı zamanda karar verme sürecine yardımcı olacak şekilde vade tarihi senaryolarını kolaylıkla karşılaştırabilirsiniz.

Finansal Durum Senaryoları Bütçeleme

abas ERP finansal değerlerinizi planlamak için finansal karar destek sistemiyle entegredir. Bu da gelirleri, karı ve maliyet unsurlarını tam olarak planlamanıza olanak tanır. Finansal karar destek sistemi aynı zamanda denetçiler için raporlarını oluşturabilecekleri bir raporlama sistemi olarak hizmet edebilir.

e-Dönüşüm

Özel entegrasyon yöntemiyle abas ERP ekranlarından çıkmadan e-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye ve e-defter süreçlerinizi yönetin.

e-Mutabakat

Mutabakat işlemlerini manüel olarak mı yönetiyorsunuz? e-Mutabakat entegrasyon çözümüyle süreçlerinizi dijitale taşıyın.

Banka Entegrasyonu

Çok sayıda banka ve hesapla mı çalışıyorsunuz? Hesap hareketlerini manüel olarak mı işliyorsunuz? abas banka entegrasyonu ile finansal süreçlerinizi dijitalleştirin.

 

ERP sistemleri muhasebe ve finansı nasıl optimize eder?

Profesyonel ERP yazılımları, ticari ve iş süreçlerinin yanı sıra proje ve üretim süreçlerini hızlandırmak için entegre bir muhasebe bileşenine sahiptir. Karar vericiler, bir yazılım ürünü seçerken genellikle bu işlevlere büyük stratejik önem atfedemezler. Bu bir hatadır, çünkü birçok orta ölçekli şirket hala finansal muhasebe alanında çok fazla potansiyel harcamaktadır. Envanter listeleri ve amortisman planları Excel'de saklanırken, faturalar sisteme elle işlenir, bunlar düzgün bir şekilde saklanmaz ve karmaşık bir onay prosedürü mevcuttur. Veya muhasebe ve kontrol için ERP sistemiyle bağlantılı olmayan üçüncü taraf çözümler kullanılır.

Aksine, işletme verisinin kalitesi, şeffaflığı ve güncelliği ile ilgili gereksinimler, KOBİ'lerde bile büyüyen rekabet baskısı nedeniyle artmaktadır. Tahmini kurumsal yönetim için senaryo ve simülasyonlar planlamak, analiz etmek, değer akışlarının doğru şekilde eşleştirilmesine ek olarak giderek önem kazanmaktadır. Tek bir şirket ya da şirket grubu için sabit kıymet muhasebesi, maliyet muhasebesi ya da likidite planlaması olsun: Entegre ERP sistemleri, farklı kurumsal bölümlerin önemli verilerini bir araya getirir, muhasebe iş akışlarını koordine eder ve kontrol etmek için gerekli bilgileri görselleştirir. Tekrarlanan süreçler otomatikleştirilebilir, böylece stratejik kararlar için daha fazla zamanınız olur. Yasal muhasebe gereksinimleri otomatik olarak dikkate alınır ve mevcut duruma sürekli adapte edilir.

Finansal muhasebede, ödeme işlemleri zamanında optimize edilir, yürütülür ve açık kalemler ile gelen faturalar yönetilir. Derinlemesine analiz (Drill-down) özelliğiyle raporlar ve diyagramlar, genel bakıştan en detaydaki muhasebe belgesine kadar derinlemesine incelenebilir.

Otomatik malzeme maliyetlendirme, malzeme tüketim miktarlarının sistematik olarak kaydedilmesini ve karmaşık yarımamul hesaplamasını önemli ölçüde basitleştirir. Bu hesaplamalar en iyi envanteri belirlemede ve mevcut varlıkları azaltmada verilecek kararlara destek olan değerli bilgileri içerir.

Sabit kıymet muhasebesi, sabit verilerden ihale çağrısına, verilerine ve hatta envanter listelerine kadar her zaman tüm varlıklarla ilgili tüm bilgileri sağlar. Tüm genel amortisman ve varlık türleri sistemde tanımlanır, amortismanlar aylık bazda hesaplanabilir ve günlük önizleme ile gelecekteki amortisman bilgileri görüntülenebilir. Bu, stratejik yatırım kararları ve optimize edilmiş risk kontrolü için önemli bir araçtır.

Sipariş durumunuz iyi olmasına rağmen, şirketiniz hala kar üretmiyor mu? Bu durumda hedeflenen maliyet kontrolünün maliyet muhasebesini gerektirdiği söylenebilir. Tipik sorular: Genel olarak maliyetler nasıl gelişti - bu gelişme mantıklı mı? Hangi bölüm en yüksek maliyeti üretmekte? Hangi ürünler özellikle daha karlı ve daha fazla teklif edilmeli? Maliyetleri karşılamak için gelirin hangi minimum fiyata ulaşması gerekir? Maliyeti en aza indirmek için hangi üretim yöntemleri kullanılabilir? Diğer şirketlerden hizmet satın almak mantıklı mıdır ("satın al veya yap" kararı)? Sistem tabanlı maliyet yönetimi, maliyet türüne, maliyet sahibine, maliyet merkezi ve projeye göre basit dağıtıma imkan verir ve böylece değerlendirmeler için çok boyutlu seçim ölçütleri ve maliyet şeffaflığı sağlar. Gerçek maliyet muhasebesinden proje maliyet muhasebesine ve direk maliyetlemeye kadar olan ortak rapor türleri ile rakamlar kendiliğinden konuşur ve devam eden karlılığı izlemek ise çocuk oyuncağıdır.

 

Ön Analiz ve Demo Talebi