APS-functional-area.jpg

Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP) ve APS

 

Malzeme ihtiyaç planlaması (MRP), malzeme ve üretim kapasitelerinin çizelgelendirilmesi, bir ERP sisteminin ana görevlerinden biridir. Satış siparişlerini son teslim tarihlerine göre işlemek çoğunlukla müşteri memnuniyetinin ve bir şirketin başarısının anahtarıdır. MRP/çizelgeleme, miktar ve zaman gereksinimlerinin karşılanmasını sağlar, tedarik için satın alma önerileri oluşturur ve iç üretim, bitmiş ürünler veya alt montajlar için iş emri önerileri üretir.

Gereksinimler, başka bir depo grubundan taşınarak da karşılanabilir. Fason işlemler, fason önerileri kullanılarak eşlenebilir. Çizelgeleme ayrıca belirtilen teslim tarihlerine uyumu kontrol eder ve herhangi bir varyans bulunursa, mümkün olan en erken teslim tarihlerini hesaplar.

Günümüzün tempolu pazar ortamında rekabette kalabilmek için, teslimatı olabildiğince hızlı ve etkin bir şekilde sunmak her zamankinden daha önemlidir. Şirketinizin ürünü ne olursa olsun, başarı, ekibinize ve elinizdeki kaynaklara bağlıdır. Müşterinizin gereksinimlerini zamanında ve en düşük maliyetle karşılamak için ekibinize -kendisini olabildiğince verimli bir şekilde organize etmek için- modern planlama araçlarını sağlayın.

Üretim planlama ve kontrolde (PPC), büyük miktarlardaki verileri, bağımlılıkları ve kısıtlamaları hesaba katmanız gerekir. Amaç, gelen bilginin zengin olmasına rağmen, mevcut üretim durumunun net bir şekilde gözden geçirilmesini sağlamaktır. Sipariş işlemenin her aşamasında doğru kararlar vermek mümkün olmalıdır. Bunun için iyi düzenlenmiş PPC çok önemlidir.


İleri Planlama ve Çizelgeleme (APS) sadece ilgili süreçleri, materyalleri ve kapasiteleri görselleştirerek daha hızlı ve etkili planlamayı desteklemekle kalmaz aynı zamanda proaktif kararlar alabilmeniz için üretim ekibinizin maddi sıkıntıları ve kapasite sorunlarını hızlı bir şekilde belirlemesine yardımcı olur.

 

Fonksiyonlar

Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP)

Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP), her siparişin sorunsuz çalışmasını sağlayan ana faktörlerden biridir. abas'ın MRP'si, hassas stok seviyesi ve depolama maliyeti yönetimi ile maliyetlerinizi mümkün olduğunca düşük tutarken, teslimatlar için güvenilir bir planlama ile müşterilerinizi memnun etmenizi sağlar.

İleri Planlama ve Çizelgeleme (APS)

abas APS, üretim planlama ekibinize destek olur ve malzeme ve kapasite darboğazlarını hızla belirlemelerine ve gerekli önlemleri almalarına yardımcı olur. Ayrıntılı planlama aracı, sizi durumdan haberdar etmek için süreçleri, malzemeleri ve kapasiteleri görselleştirir.

Üretim Yönetimi

Üretim, her işletmenin bel kemiğidir. abas ERP'yi bu kadar iyi yapan ne üretirseniz üretin, abas'ın işlemlerinizi daha etkin ve esnek hale getirebilmesidir. abas ERP, planlama ve çalışma hazırlığından, iş bitti bildirimlerine kadar üretim süreçlerinizin tamamını yönetmenize yardımcı olur.

 

APS ile geleneksel üretim planlama farkları nelerdir?

Geleneksel üretim planlama ve kontrol sistemleri, çeşitli sayıda siparişin operasyon adımlarını sınırsız kaynaklarla geriye doğru çizelgelerken, APS sistemleri dinamik olarak çalışır. Üretimdeki olaylar anında dikkate alınarak üretim planı buna göre yeniden düzenlenir. Üretim kontrolü, APS sistemlerinin kullanımından büyük yararlar sağlayabilir: Üretim planlama ve kontrol sistemi ayrıntılı çizelgelemede esneklik sınırlarına ulaştığında ve büyük miktarda operasyonu koordine etmek için yavaş kaldığında, ileri planlama sistemi durumu devralır.

İleri planlamadaki planlama ufku, kaba kapasite planlamadakinden çok daha kısadır. Sektöre ve ürün çeşitliliğine bağlı olarak, tek bir vardiya ile bir hafta arasında değişebilir. Malzemeler, termin tarihleri, araçlar, personel ve makinalar sürekli değiştiği için ileri planlama özellikle planlama ilkelerinin ve kaynakların dinamik doğasında yatar. Teslim sürelerinin gerçekçi bir şekilde hesaplanmasını (ve bununla uyumluluğu) garanti altına almak için, en yeni veriler işlem sıralarına dahil edilmelidir. ERP verisiyle gerçek zamanlı senkronizasyon, gerekli tüm satış, satınalma, MRP ve lojistik verilerini sağlar.

Modern APS yazılımı, öncelik, termin tarihi veya hazırlık süresi gibi serbest parametrelere dayanan optimizasyon algoritmalarını içerir. Operasyon sırası otomatik olarak gelir, tüm kaynakların kullanılabilirliği kontrol edilir ve planlamacıya çakışmalar bildirilir. Planlamacı, tüm üretim süreçlerini takip edebilir ve elektronik "kontrol odasında" görselleştirme sayesinde hemen darboğazları tespit edebilir. Herhangi bir sistem olayı, termin değişiklikleri, acil siparişler, teslimat gecikmeleri veya eksik personel var mı? Hangi makineler tam kapasiteyle çalışmıyor; malzeme nerede? Hangi tezgahın veya üretim aracının planlanan bakımları var ve bu bakımların üretime etkisi ne olacak? Özel bir vardiya için yeteri kadar kalifiye personel var mı? Eyleme ihtiyaç duyulursa olası alternatifler bir anda "what if" simülasyonları ile çalıştırılabilir ve alternatif senaryolar karşılaştırılabilir.

Karmaşık sipariş ağlarına, çok sayıda iş süreci ve varyantına, karmaşık hazırlık süreçlerine veya orantısız biçimde yüksek darboğaz sayısına sahip şirketler, özellikle modern ve büyük ölçüde otomatikleştirilmiş detaylı çizelgelemenin kullanımından fayda sağlar. Daha fazla planlama doğruluğu ve daha hızlı reaksiyon süresi üretim sahasındaki bekleme sürelerini en aza indirir, hazırlık sürelerini minimize eder, stok optimizasyonu ile makinelerin ve personelin daha verimli kullanılmasını sağlar. Üretimde proje yönetimi daha kolay yapılır, üretim maliyetleri düşer ve teslimat güvenilirliği artar.

Ayrıntılı çizelgeleme gereksinimleri, "yalın üretim", Endüstri 4.0 ve akıllı fabrika günden güne daha yaygın hale geldikçe artmaktadır. Üretim sistemini giderek daha esnek ve hassas bir şekilde yeniden yapılandırma yeteneği, planlamada sürekli değişen parametrelerle sonuçlanır. Bu, üretim kontrolünce hesaplanmalı ve aynı zamanda mümkün olduğunca en hızlı şekilde yatırımdan geri dönüşü sağlamalıdır. Bu nedenle, entegre APS çözümlerinin özellikle KOBİ'lerde daha fazla benimsenmesi beklenmelidir.

 

Ön Analiz ve Demo Talebi