EDI-functional-area_0.jpg

Otomotiv, havacılık, savunma ve beyaz eşya endüstrileri gibi rekabetin üst seviyede olduğu sektörler, küresel piyasalarda rekabetçi kalabilmek için yüksek verimli süreçlere güvenir. abas, standardize edilmiş elektronik iletişimin (EDI) yanı sıra, yüksek performanslı lojistik alanındaki tüm şirketler için özel fonksiyonlar da sunmaktadır.

EDI – Herkes için tek bir dil​
Birçok sektörde kağıtsız veri alışverişi şarttır. abas ERP, üreticileri, müşterileri ve tedarikçileri birbirine bağlayan ve ortak ağdaki malzeme, veri ve para akışının tam kontrolünü sağlayan uluslararası çapta kurulmuş Elektronik Veri Transferi (EDI) standardını içerir. VDA, ODETTE, EDIFACT veya ANSI X12 gibi standart formatlardaki otomasyon, satınalma siparişleri, teslimatlar, faturalama ve ödeme işlemleri gibi iş süreçlerini önemli ölçüde hızlandırır.

Otomotivi iyi biliyoruz​
Özellikle otomotiv tedarikçileri artan fiyat baskısına maruz kalmaktalar. Artan kısa inovasyon döngüleri, model çeşitliliği ve farklı imalatçılardaki çok çeşitli MRP ve lojistik süreçlerine entegrasyon, orta ölçekli şirketlerin ve ERP sistemlerinin büyük zorluklarla karşı karşıya kaldığı anlamına gelmekte. Teslim tarihlerine mutlaka uyulması koşulunun yanı sıra, kalite, maliyet kontrolü, esneklik ve veri şeffaflığı gibi diğer unsurlar da gittikçe önem kazanmaktadır.

abas, şirketinizi karmaşık tedarik zincirlerinin yönetiminde destekler ve tedarikçi/taşeron ve otomotiv üreticisi arasındaki tüm lojistik süreçlerini koordine eder. Tüm ilgili ve tipik süreçler - özellikle çerçeve sipariş yönetimi, teslimat ve JIT teslimat planları, kümülatif miktar yönetimi, yükleme ekipmanı ve geri dönüşümlü paketleme malzemelerinin yönetimi ve lot ve seri numarası yönetimi gibi endüstriye özgü gereklilikler mümkün olduğunca yalın, dinamik ve verimli olarak abas'ta karşılık bulurlar. Erken uyarı sistemi planlamacılarınızı proaktif bir şekilde uyarır ve çağrı, teslimat ve üretim ortamındaki eksiksiz şeffaflık sayesinde sözleşmeye bağlı cezaları ve ekstra yükümlülükleri en aza indirmenizi sağlar. abas Dashboard gösterge paneli, hızlı, sürdürülebilir kararların temelini oluşturur ve otomotiv endüstrisi için abas'ın sunduklarını tamamlar.

Fonksiyonlar

EDI (Elektronik Veri Değişimi)

Güvenilir bilgi akışı, iş ilişkilerinin en önemli kısmını oluşturur. Abas ERP'nin elektronik veri değişimi üreticilere, müşterilere, satıcılara ve iş ortaklarına ürün, bilgi ve para akışını kolaylıkla yönetme olanağı sağlar. EDI bilgiyi daha etkin kullandırarak, zamandan kazanç sağlar ve hataları azaltır.

Otomotiv ve Tedarik

Otomotiv üretim işleri büyük oranda satıcıların esnekliğine dayanır. Abas ERP müşteri ve satıcılar arasında sorunsuz haberleşme sağlayarak, projeleri koordine etmenize yardımcı olur. Abas ERP aynı zamanda planlamacıları ve alıcıları değişiklikler hakkında bilgilendirecek bir erken uyarı sistemi ile donanmıştır.

Bütünleşik bir servis yaklaşımı nasıl çalışır?

Otomotiv endüstrisi standartlaştırma, otomasyon ve şeffaflık konusunda her zaman öncü rol oynamıştır. Henry Ford'un devrimci montaj hatlarıyla 100 yıl önce başlamış olan süreç, bugün yakın temas halindeki tedarik ve üretim zincirlerinde devam etmektedir. Tedarikçilerin dahili lojistik ihtiyaçları da aynı oranda yüksektir. Tüm tedarik zincirinde sürekli iyileşme, koşulsuz bir gerekliliktir - tüm organizasyon, süreçleri ve sistem mimarisi yüzde yüz güncel ve her şeyden önce müşteri odaklı olmalıdır.

Üretim endüstrisi için standart ERP çözümleri yetersizdir. Kullanılan ERP yazılımı, sadece EDI vasıtasıyla farklı siteler ve üretim sistemleri arasında düzgün, elektronik veri alışverişi yapmakla kalmamalı aynı zamanda Audi’nin "string of pearls" veya VW’in "NLK” gibi üreticiye özgü lojistik süreçlerine cevap verebilmeli ve uygulayabilmelidir.  
Sürekli artan sayıda model ve varyanta rağmen üretimde yüksek zaman tutarlılığını ve azami üretim hızını garanti etmek için, otomotiv sektöründe her montaj hattının sipariş sırası birkaç gün önceden belirlenmektedir. Sipariş sırası tedarikçilere aktarılır ve küçük depolarla istikrarlı, lojistik bir tedarik temeli oluşturur.

Bu "just-in-sequence" konsepti otomotiv tedarikçilerine, çok güvenilir ve çok kısa sürede tedarik etme zorunluluğu doğuruyor - Audi "string of pearls"de, örneğin, 6 günün "Donmuş Bölgesi" içerisinde olması gibi. Malzemelerin sorunsuz akışı hayati önem taşımaktadır. Bir tek gecikmeli kamyon, bir konteynerin üretim bandına çok geç teslim edilmesine neden olursa, "string of pearls" kırılabilir. Sonuç ise pahalı ekstra yükümlülükler veya yüksek sözleşme cezaları olur. Makine duruş süreleri veya eksik malzemeler gibi olaylara esnek bir şekilde tepki verme ve depodaki minimum sermaye taahhüdü gibi zıt hedeflerle gereken dakikliği bağdaştırma ihtiyacı vardır.

Burada uzman ve yüksek verimli BT çözümlerinin desteği çok önemlidir. Birçok işletme bölümü ile iç ve dış arayüzler, satıştan üretim planlamaya ve üretimden veri toplamadan depo yönetimine kadar birbirleriyle yakından bağlantılıdır ve birbirleriyle senkronize edilmiştir. Olması an meselesi darboğazlar veya sıkışmalar, ancak hangi malzemenin hangi işlem durumunu içerdiğini her an söylemek mümkünse zamanında tespit edilebilir.

Otomotiv endüstrisi, çeşitli BT sistemleri arasında büyük miktarda verinin hızlı, doğru ve güvenilir biçimde paylaşımını sağlamak için uluslararası kabul görmüş EDI (Elektronik Veri Transferi) mesajlaşma standardını kullanmaktadır ve ayrıca tedarikçilerin verilerini elektronik ve otomatik aktarıma katmalarını zorunlu kılar.

Dolayısıyla, endüstriye özgü ve sürdürülebilir bir ERP sistemi, otomotiv tedarikçilerinin rekabet gücünü güçlendirmek ve aynı zamanda karlılığını arttırmak için önemli bir katkıda bulunmaktadır.