APS

İleri Planlama ve Çizelgeleme | Sonlu Kapasite Planlama ve Simülasyon

  • Tarih düzleminde veya kaynaklar arasında sürükle&bırak ile Gantt şeması üzerinde operasyon çizelgeleme

  • İş emri, kaynak, kapasite kullanım, darboğaz, sipariş ve malzeme görünümlerini içeren grafiksel üretim planlama arayüzü

  • İş merkezi, personel ve diğer üretim kaynakları alternatiflerini içeren kural ve öncelik bazlı sonlu kapasite simülasyonu (FCS)

  • Sipariş teslimat tarihi planlama ve buna bağlı üretim planının optimizasyonu

  • Gelişmiş hazırlık süresi (setup) optimizasyonu

2.1.8-capacity-evaluation-aps_1_1_0_0.png

APS ile geleneksel üretim planlama farkları nelerdir?

Geleneksel üretim planlama ve kontrol sistemleri, çeşitli sayıda siparişin operasyon adımlarını sınırsız kaynaklarla geriye doğru çizelgelerken, APS sistemleri dinamik olarak çalışır. Üretimdeki olaylar anında dikkate alınarak üretim planı buna göre yeniden düzenlenir. Üretim kontrolü, APS sistemlerinin kullanımından büyük yararlar sağlayabilir: Üretim planlama ve kontrol sistemi ayrıntılı çizelgelemede esneklik sınırlarına ulaştığında ve büyük miktarda operasyonu koordine etmek için yavaş kaldığında, ileri planlama sistemi durumu devralır.

İleri planlamadaki planlama ufku, kaba kapasite planlamadakinden çok daha kısadır. Sektöre ve ürün çeşitliliğine bağlı olarak, tek bir vardiya ile bir hafta arasında değişebilir. Malzemeler, termin tarihleri, araçlar, personel ve makinalar sürekli değiştiği için ileri planlama özellikle planlama ilkelerinin ve kaynakların dinamik doğasında yatar. Teslim sürelerinin gerçekçi bir şekilde hesaplanmasını (ve bununla uyumluluğu) garanti altına almak için, en yeni veriler işlem sıralarına dahil edilmelidir. ERP verisiyle gerçek zamanlı senkronizasyon, gerekli tüm satış, satınalma, MRP ve lojistik verilerini sağlar.

Modern APS yazılımı, öncelik, termin tarihi veya hazırlık süresi gibi serbest parametrelere dayanan optimizasyon algoritmalarını içerir. Operasyon sırası otomatik olarak gelir, tüm kaynakların kullanılabilirliği kontrol edilir ve planlamacıya çakışmalar bildirilir. Planlamacı, tüm üretim süreçlerini takip edebilir ve elektronik "kontrol odasında" görselleştirme sayesinde hemen darboğazları tespit edebilir. Herhangi bir sistem olayı, termin değişiklikleri, acil siparişler, teslimat gecikmeleri veya eksik personel var mı? Hangi makineler tam kapasiteyle çalışmıyor; malzeme nerede? Hangi tezgahın veya üretim aracının planlanan bakımları var ve bu bakımların üretime etkisi ne olacak? Özel bir vardiya için yeteri kadar kalifiye personel var mı? Eyleme ihtiyaç duyulursa olası alternatifler bir anda "what if" simülasyonları ile çalıştırılabilir ve alternatif senaryolar karşılaştırılabilir.

Karmaşık sipariş ağlarına, çok sayıda iş süreci ve varyantına, karmaşık hazırlık süreçlerine veya orantısız biçimde yüksek darboğaz sayısına sahip şirketler, özellikle modern ve büyük ölçüde otomatikleştirilmiş detaylı çizelgelemenin kullanımından fayda sağlar. Daha fazla planlama doğruluğu ve daha hızlı reaksiyon süresi üretim sahasındaki bekleme sürelerini en aza indirir, hazırlık sürelerini minimize eder, stok optimizasyonu ile makinelerin ve personelin daha verimli kullanılmasını sağlar. Üretimde proje yönetimi daha kolay yapılır, üretim maliyetleri düşer ve teslimat güvenilirliği artar.

Ayrıntılı çizelgeleme gereksinimleri, "yalın üretim", Endüstri 4.0 ve akıllı fabrika günden güne daha yaygın hale geldikçe artmaktadır. Üretim sistemini giderek daha esnek ve hassas bir şekilde yeniden yapılandırma yeteneği, planlamada sürekli değişen parametrelerle sonuçlanır. Bu, üretim kontrolünce hesaplanmalı ve aynı zamanda mümkün olduğunca en hızlı şekilde yatırımdan geri dönüşü sağlamalıdır. Bu nedenle, entegre APS çözümlerinin özellikle KOBİ'lerde daha fazla benimsenmesi beklenmelidir.