Multisite-functional-area.jpg

Multisite - Çoklu Lokasyon

Günümüzde yalnızca büyük şirketler değil aynı zamanda birçok orta ölçekli şirket ulusal ve uluslararası şubeler, perakende satış mağazaları, üretim tesisleri ve servis noktaları tarafından temsil edilmektedir. Küreselleşen iş süreçleri, şirketler arası işlevlere ve çoklu lokasyon (Multisite) kabiliyetlerine sahip esnek ERP sistemlerine ihtiyaç duymaktadır. abas ERP başından itibaren büyümenizi karşılamak üzere tasarlanmıştır ve yer alacağınız ülkede yetkili bir abas iş ortağı tarafından her zaman yakinen desteklenen, talebe dayalı adım adım ölçekleme yapılmasına olanak tanır. 

Kompleks yapılar - basit işlemler
abas ERP size karmaşık organizasyon yapılarını eşleştirmede profesyonel destek sunar ve tüm müşterilerin ve şirketlerin ("bölgeler") ağlarını optimize eder. Ana veriler merkezi olarak korunur, yeni bölgeler büyük çaba harcamadan entegre edilebilir ve süreçler kolayca genişletilebilir. Stok miktarları, çalışma saatleri kayıtları veya üretim kullanımı - tüm önemli veri ve belgeler şirket genelinde şeffaftır. Avantajı: Birimler arasında veri erişimi ve bilgi alışverişi basitleştirilmiştir ve devreye almadan önce zaman alan ERP’nin yeniden yapılandırılması sürecine gerek yoktur. 

Çoklu lokasyon sayesinde optimum performans
Çoklu lokasyon basit bir şirket çözümünden çok daha fazlasıdır: abas ERP, farklı bölgeleri akıllıca bağlamanızı, sinerjileri kullanmanızı ve şirketler arası süreçleri merkezi olarak denetlemenizi sağlar. Tüm bunları birden çok kayıt ve ortam kesintisi olmaksızın gerçekleştirir. Satış konseptlerini ve satınalma siparişlerini toplayabilir, en uygun satınalma koşullarından yararlanabilirsiniz, teslimat hızınızı artırabilir ve dahili malzeme akışı ve lojistik zinciri için yönetimsel çabaları en aza indirebilirsiniz. Üretim ve satış planları da daha kesindir ve eksiklikler azaltılır.

Fonksiyonlar

Çoklu Lokasyon

Üretim veya dağıtım tesisleri için birden çok lokasyonunuz varsa hepsini yönetmek zor olabilir. Abas ERP'nin işlevselliği sayesinde, farklı lokasyonlardaki verileri kolayca planlayabilir ve paylaşabilirsiniz. Tedarik zinciri planlaması, birden fazla lokasyonda akıcılık sağlarken, mobil işlevsellik tüm ekip üyeleri arasındaki koordinasyonu destekler.

Şirketler Arası Planlama

abas ERP'nin şirketler arası planlama işlevselliği süreçleri, işlemleri ve dahili fiyatlamayı basitçe yönetme görevini yapar. Evrensel işlevsellik ile birden fazla şirkette veya lokasyonda işlemleri düzene sokabilirsiniz. abas'ın otomasyonu, bu olası karmaşık etkileşimlerin büyük ölçüde basitleştirilmesini sağlar.

Ana Veri Senkronizasyonu

Abas ERP'nin ana veri senkronizasyonu, tüm ilgili bilgileri otomatik olarak kullanımı kolay tek bir veritabanında saklar. Birden fazla imkana karşı ayrı ERP örnekleri çalıştırıyorsanız veya verileri ayrı bölmelere depolıyorsanız, abas, tüm önemli verilerinizi gerçek zamanlı olarak veya planlanmış bir şekilde çoğaltmayı kolaylaştırır.

Çoklu lokasyon (Multisite) özelliği ERP sistemlerinin sınırsız olmasını nasıl sağlar?

Küreselleşme, giderek daha fazla uluslararası varlığı gerektirir ve sonuç olarak orta ölçekli şirketlerin giderek daha karmaşık örgütsel formlarla uğraşmaları gerekecektir. Birleşmeler, yan kuruluşlar veya yurtdışındaki birkaç lokasyon iş yazılımı sistemlerinin gerekliliklerini de artırmaktadır. Örgütsel ve ticari hukuk konularına ek olarak, şirketler şeffaf, merkezi ve küresel olarak malzeme ve değer akışını eşleştirmek ve kontrol etmek için etkili prosedürlere ihtiyaç duymaktadırlar. Genellikle, bir şirketin kendi BT alanı uluslararasılaşmanın gerisinde kalır veya çok çeşitli bağımsız çözümlerle ya da en iyi durumda, istemci tarafından desteklenen bir sistemle durumun üstesinden gelmeye çalışılır.

Geleneksel istemci çözümleri birkaç iş birimini paralel olarak yönetebilir ancak veri yönetimi senkronizasyonu ve grup genelinde işbirliğini koordine etmek için sınırlı olanaklar sunarlar. Bir şirket ağının ekonomik kapasitelerini tam olarak kullanmak için şirketler "sistem takip stratejisi" ilkesini sürekli takip etmeli ve profesyonel çoklu bölge desteğini sunan yazılımları uygulamalıdır. 

Fabrikalar arasındaki otomatik iş akışları koordinasyon için harcanan zamanın en aza indirgenmesini sağlar. Ana veriler, stoklar, satınalma siparişleri, üretim planları veya teknik ürün verileri gibi paylaşılan bilgiler tüm bölgelerde gerçek zamanlı olarak mevcuttur. Satışlar, MRP ve üretim arasındaki zaman gecikmeleri önlenir. Malzemesel darboğazlar veya maksimum kullanım oranlarına ulaşıldığında, yan kuruluşlar veya kardeş şirketler arasındaki yer değiştirmeler, zamanında teslimatı garanti edebilir.

Çoklu bölge kavramını destekleyen bir sistem şirketi birden fazla bağımsız birim olarak değil, genel bir organizasyon olarak görür. İlişkili şubeler arasındaki iş süreçleri otomatikleştirilir, hızlandırılır ve veri bakımı basitleştirilir.

Elbette fabrikalar halen ayrı "kar merkezleri" olarak yönetilmekte ve bölgeye özgü KPI'ler de bu seviyede analiz edilmektedir. Konsolide değerlendirmeler hangi şubeler veya bağlı ortaklıklar tarafından hangi sonuçlara ulaşıldığına dair tam şeffaflık sunar.

Grubun birimleri arasındaki şirketler arası işlemler için de çoklu bölge desteği sağlayan sistemlerdeki işlemler mümkün olduğunca otomatiktir. Örneğin: A ülkesindeki satış şirketi bir sipariş verir ve faturayı gönderir. Sipariş edilen ürün, B ülkesindeki üretim tesisinden direkt olarak A ülkesindeki müşteriye gönderilir. Dahili faturalandırma, manuel müdahale yapılmadan gerçekleştirilir ve satış ve üretim şirketleri arasındaki mallar ve değer akışı doğru şekilde eşleştirilir. Farklı para birimleri, gümrük işlemleri, iadeler veya destek hizmetleri ortaya çıktıkça karmaşıklık artar. Bu durumda, ERP sağlayıcısının ülkeye özel gereksinimleri bilmesi veya bunların yerindeki iş ortakları tarafından halledilebilmesi faydalıdır.

Merkezi veri yönetimi ve grup genelinde raporlama için, para birimleri veya miktarlar gibi verilerin standart biçimler halinde veya otomatik olarak dönüştürülebilmesi önemlidir. İş akışları arasındaki farklılıklar ve varyantlar mümkün olduğunca uyumlu hale getirilmelidir